paradigma ético-estético, caosmosis, desterritorialización